Příčiny a důsledky úpadku společnosti Včelpo, spol. s r.o.
 


 

Český svaz včelařů (ČSV) je spolek sdružující většinu včelařů v České republice. Od založení Českého včelařského spolku v roce 1872 vzrostl počet členů na téměř 60 000. To tvoří největší zapsaný spolek v ČR. Má 1098 základních organizací, 77 okresních výborů (včetně Prahy) a přibližně 650 000 včelstev.

Včelaření a vzdělávání v oboru včelaření by mělo být jediným nosným prvkem naší svazové činnosti. K tomu jsme spoluzaložili Střední odborné učiliště včelařské a včelařské vzdělávací centrum, Obchodní společnost Včela Předboj, Výzkumný ústav včelařský Dol v Máslovicích, Včelařskou stanici Jabloňany a  Včelpo, spol. s r.o., zabývající se zpracováním včelařských produktů.

Zatím co mnozí naši přadkové vložili do společného spolkového majetku nemalé prostředky, jiní tyto prostředky využívali ve svůj vlastní prospěch. Je smutné, že jsme si nedokázali vložené prostředky uchránit a dále rozvíjet (více v mém článku v časopise Včelařství).

Namísto peče o majetek jako správní hospodáři se nedokážeme kolektivně stmelit a posoudit, kde je pravda a kde je lež, ani kam se dál v našem splkovém životě ubírat. Navíc v obdobích před našimi sjezdy jsme cílem různých manipulativních interpretací, rozesílaných především elektronickou poštou, dokonce i nečlenům našeho svazu.

Z tohoto důvodu bych rád předložil široké členské základně argumenty a fakta k uvedení vývoje ve společnosti Včelpo na pravou míru.

Dovolte mi, abych vám při této příležitosti popřál všechno nejlepší (viz moje PF).

Jan Šmíd, obecně prospěšná společnost Příroda, včely a člověk, člen RV ČSV

 

1. Příčiny ekonomické likvidace společnosti Včelpo

2. Důsledky vzniklé situace

3. Zvláštnosti jednání dříve ÚKRK, nyní ÚKK

4. Trestní oznámení a důsledky konání Policie České republiky

5. Aktuality

6. Ohlasy

7. Před XI. sjezdem Českého svazu včelařů