ÚKRK versus ÚKK aneb Jsme s vámi, nebo proti vám?

 

Při úplné ztrátě paměti různých zainteresovaných se divím, že předseda dozorčí rady Včelpa spolupodepsal dopis za Okresní organizaci Blansko s upozorněním, že jsou všichni znepokojeni nad vývojem ve Včelpu. V onom Včelpu, které nejenom za jeho úřadování v dozorčí radě přišlo do ekonomického maléru. Také se divím, že jeden z členů bývalého PRV podal rezignaci na člena RV, neboť se „nemůže koukat na to, co se se Včelpem děje!“ On, který byl součástí bývalého PRV, zodpovědného za dovozy medů ze zahraničí! A aby toho nebylo málo, spolu s dalšími dvěma členy RV hned na prvním zasedání RV v roce 2016 podával zaručenou informaci, že bývalý jednatel odkoupil dva kamiony medu, který na našem území nikdo nechtěl. Když jsem těmto třem pánům (mimo jiné všichni z bývalého vedení PRV) napsal doporučený dopis, aby splnili svojí zákonnou povinnost a vypověděli o těchto skutečnostech před orgány činnými v trestním řízení, tak to nikdo neudělal. Jeden z nich mi dokonce vyčetl, že si musel jet pro dopis z chalupy na poštu a požádal o vyplacení 760,- Kč na uhrazení cestovních nákladů. Tak jsem mu je před svědky RV vyplatil hned na místě v hotovosti.

Další sepsal pamflet rozesílaný na všechny okresní organizace ČSV, ve kterém mě v souvislosti s odkoupením Včelpa dokonce viní, že jsem se dopustil trestného činu. Od svého záměru podat na něho žalobu jsem nakonec upustil, neboť mne všichni, kteří ho dlouhodobě znají, utvrzují, že prý je ,,mešuge“ a zabývat se jeho osobou je proto bezpředmětné. Neznám sice význam onoho slova, ale dal jsem jim za pravdu…

A vůbec vrcholem jsou soudní žaloby opět bývalého člena PRV týkající se prodeje Včelpa. Dokonce ve svém podání soudu píše, že „druhému uchazeči o odkoupení Včelpa nebylo umožněno zúčastnit se inventur…“ Chápete? Tento člověk pracuje s nesprávnými údaji, nebo pracuje „záměrně správně“? A jsou zde ještě další pikantnosti. 

Členové UKK mají dohlížet nad správností konání a vývoje ve svazu. Před X. sjezdem rozhodně pochybili v mnoha skutečnostech, i když z jejich zápisů před X. sjezdem jim nelze vyčíst oprávněnou kritiku bývalého tajemníka, který měl přes 400 nesplněných úkolů. Ale po X. sjezdu záhadně již nehledají opodstatněné skutečnosti oněch příčin ekonomického úpadku Včelpa, ale neoprávněně tepou současné vedení. Zcela vypovídající je materiál z jejich e-mailové pošty, kterou mi poštou na adresu ČSV poslal někdo, komu asi na celistvosti svazu záleží. Tam jsou velké zajímavosti, jako ,,počkejme s kritikou současného vedení, ještě nemáme pořádně nabito“, nebo ,,počkáme ještě, až co řekne Jarda s Karlem“. Nevím, jaký Jarda s Karlem řídí naše UKK. Proto jsem dal na vědomí RV písemný návrh zaslaný UKK, aby rezignovali na své funkce. Také jsem dal písemný návrh na zřízení ombudsmana, neboť v tomto případě by měl někdo jejich činnost kontrolovat, zvláště je-li vnášen mezi členy svazu neklid i prostřednictvím jejich neobjektivnosti. Bohužel, můj návrh nebyl přijat. Vyzval jsem i jiné k rezignaci, o kterých se na základě všech okolností oprávněně domnívám, že negativně ovlivnili neuznání bývalých učitelů včelařství, kteří absolvovali Ústřední školu ČSV. Vedení svazu podalo proti této šikaně stížnost až k nejvyšším orgánům, která byla nakonec zamítnuta. V písemném rozkladu se prý jednalo o nedostatečnou výuku v počtu hodin přednášek. Přitom absolventi této školy museli mít středoškolské vzdělání a samotný průběh výuky se rovnal přednáškám na vysoké škole s dosaženým titulem Bc. Bohužel, řada našich členů mnohdy dopřává účelově sluchu malým včelařským zájmovým organizacím s minimálním počtem svých členů, mnohdy v počtu jen tří osob.

Zde je namístě se oprávněně domnívat, že ve Včelpu docházelo dlouhodobě k trestné činnosti! Ztráta paměti nikomu nepomůže.

Například v roce 2014 požádala jedna končící ZO ČSV předsednictvo o podíl na svazovém majetku. Ihned nato byl přijat nejdříve na dohodu a pak na smlouvu ekonom, který stál svaz okolo 900 tisíc korun v nákladech na jeho činnost. A hádejte, z jaké ZO onen ekonom byl? Následně bylo zpracování mezd odkloněno do společnosti stojící mimo ČSV za nějakých 220 tisíc. V jednom ze zápisu z porady PRV roku 2014 je dokonce zapsána citace na ospravedlnění tohoto rozhodnutí ,,není dobré, aby někdo viděl do mezd“. Byla podána nesmyslná žaloba na Reklamax za akci ,,Bez medu to nejde“. Jako člen RV jsem se zúčastnil prvního stání u soudu v Rakovníku, na kterém zaznělo z úst soudkyně, že vyzývá obě strany k dohodě, neboť nevidí v předmětném sporu pochybení Reklamaxu. Dokonce citovala z dostupných zahraničních webových stránek kladné hodnocení Bruselu na tuto akci. Sedl jsem a napsal písemnou zprávu pro RV, kde jsem navrhoval z důvodů úspor finančních prostředků  odstoupit od pokračování tohoto sporu. Dokonce jsem v daném překladu citoval i jednotlivá ekonomická a právnická fakta. Bylo to projednáváno na RV. Následně vystoupil zástupce z města výrobce keramických obkladů s jednoznačným závěrem, že soud nelze prohrát. Hlasovalo se o mém návrhu nesoudit se. Nebylo to akceptováno. Výsledek? ČSV soud prohrál a stálo ho to čtvrt milionu korun! A to členům UKK nijak nevadí. Zřejmě maličkost. Navíc nikdo jaksi nemůže dodatečně dohledat, kdo vystavil objednávku na právní zastoupení zrovna těm vyvoleným, kteří v podané žalobě zastupovali ČSV. Ale na druhou stranu, když se svaz v souladu se Stanovami soudil o majetek odcházející ZO a za jistých okolností soud prohraje a vznikne pozdní úhrada nákladů za řízení, ví do čtyřiadvaceti hodin Ministerstvo zemědělství ČR i celá republika, že na svaz byla uvalena exekuce. Proč? Právní zástupce ČSV pochybil, když domlouval s právníky protistrany pouze telefonicky na jaký účet je třeba odeslat povinné platby za náklady vyplývající ze soudní pře. Nejspíš si taktně počkali s odpovědí a hned nechali vystavit exekuční příkaz. O tom, že vznikla škoda, členové UKK informovali neprodleně. Že právní zástupce ČSV nakonec za tuto chybu svazu uhradil škodu, vzniklou jeho důvěřivostí k protistraně, už všichni zapomínají mluvit. Ti ještě lepší napsali mnoho dopisů na MZe, čímž naznačovali, že v důsledku exekuce nemá svaz nárok na dotační příspěvky.

UKK předkládá účelové zprávy, které většinou RV odmítlo z důvodů pochybností v jejich nestrannost. Počkejme si na jejich zprávu pro XI. sjezd ČSV.

 

1. Inventury medu ke dni 24. 3. 2017 (změna jednatele).

2. Memorandum auditora číslo 1

3. Memorandum auditoru číslo 2

 

 

 Zpět na úvodní stranu