Před XI. sjezdem Českého svazu včelařů
 

7. 1. Malá rekapitulace

7. 2. Včela Předboj opět na scéně

7. 3. výpis z rejstříku s přehledem všech funkcí

7. 4. kopie článků z časopisu Včelařství o průběhu informovanosti členské základny a rozhodování RV

7. 5. kopie stenozáznamu z IX sjezdu ČSV – informace Mgr. Machové o své činnosti ve Včela předboj za který sklidila potlesk

7. 6. soudní spor JUDr. Brücklera s ČSV o neplatnosti hlasování RV

7. 6. 1. žaloba

7. 6. 2. komentář k žalobě JUDr. Brücklera, bývalého předsedy ČSV

7. 6. 3.  doplněné podání žalobcem

7. 6. 4.  komentář k podanému doplnění žalobcem

7. 6. 5. nepravomocné rozhodnutí soudu

7. 6. 6. odvolání ČSV proti rozhodnutí

7. 6. 7. rozeslané nepravomocné rozhodnutí s komentářem JUDr. Brücklera

7. 6. 8. kopie znaleckého posudku o stanovení ceny společnosti Včelpo

7. 6. 9.  komentář k znaleckému posudku

7. 6. 10.  otevřený dopis prof. Hrabákovi

7. 6. 11. písemná výzva k rezignaci UKK

7. 6. 12. otevřený dopis předsedovi UKK Ing. Hanuškovi

7. 6. 13. otevřený dopis Ing. Šerákovi

7. 6. 14. zpráva UKK pro sjezd

7. 6. 15. komentář ke zprávě pro sjezd

7. 6. 16. otevřený dopis jednotlivým členům UKK

7. 6. 17. otevřený dopis členské základně

 

 

Zpět na úvodní stranu